ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) สพป. กรุงเทพมหานคร 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าบุญมี สพป. ชลบุรี เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 85 ทอง 9  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 9  
15 โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดบางตลาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนวังศรีทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 81 ทอง 18  
21 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง 21  
26 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 79 เงิน 26  
29 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 79 เงิน 26  
30 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 79 เงิน 26  
31 โรงเรียนขจรเนติยุทธ สพป. ปทุมธานี เขต 2 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 76 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดไชยธารา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 75 เงิน 35  
38 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 75 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดทองจรรยา สพป. นครนายก 74 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74 เงิน 39  
42 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 74 เงิน 39  
43 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 74 เงิน 39  
44 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดพลงไสว สพป. ระยอง เขต 2 71 เงิน 44  
46 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 70 เงิน 46  
47 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน