ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 803
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดน้อย สพป. สิงห์บุรี 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 64 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 55 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 54 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 54 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 53 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 53 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 53 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 49 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 48 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 43 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 33 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 31 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต 2 17 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 - -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านดอนกลางไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน