ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 88.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 87.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 86.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุนันทาวิทยา สพป. ตราด 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 83.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนไตรราชวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 80.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน 17  
20 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพป. ราชบุรี เขต 1 78.25 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77.75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนกิตติคุณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 76.75 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.75 เงิน 25  
27 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.75 เงิน 27  
28 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 75.75 เงิน 27  
29 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 75.25 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านละลมติม สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 74.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 74.25 เงิน 35  
36 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 73.75 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป. จันทบุรี เขต 2 73.75 เงิน 36  
38 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 73.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 73.50 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 73.25 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 72.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท 69.25 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68.25 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 67.75 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 66.75 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 59.50 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน