ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 74 เงิน 10  
13 โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป. ชัยนาท 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง สพป. ชลบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สพป. สิงห์บุรี 54 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 52 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 51 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 49 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 49 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 47 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 47 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 47 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนวัดล่าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 47 เข้าร่วม 29  
34 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 47 เข้าร่วม 29  
35 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 46 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 44 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 41 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 38 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 36 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน