ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 95.27 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 93.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 85.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 84.93 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท 84.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 83.77 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.43 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.43 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สิงห์บุรี 79.10 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาซก สพป. ชลบุรี เขต 1 78.83 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 78.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 78.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.27 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.17 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 77.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 77.50 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 77.43 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 76.97 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.83 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76.77 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 76.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 76.17 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 75.83 เงิน 30  
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 75.17 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 74.83 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 74.77 เงิน 33  
34 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 73.83 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 73.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73.17 เงิน 36  
37 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม สพป. สมุทรสาคร 73.17 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 72.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง สพป. ปทุมธานี เขต 2 71.83 เงิน 41  
42 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.25 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 69.93 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 69.77 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.10 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 68.93 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 68.93 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน