ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 93.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 80.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านทึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง สพป. ราชบุรี เขต 1 79.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.50 เงิน 9  
11 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 79.08 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 78.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.58 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77.17 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 76.83 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 76.42 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 75.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75.08 เงิน 20  
21 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 73.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 73.25 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 สพป. ระยอง เขต 1 72.92 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 71.75 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดวังหวาย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71.58 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 70.58 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 70.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 69.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.17 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 69.17 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68.83 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป. สระบุรี เขต 1 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 67.92 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 67.75 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 67.17 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 66.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65.58 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนธัญวิทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 65.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 65.50 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65.17 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 64.25 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดสองห้อง สพป. นครปฐม เขต 1 63.33 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต 2 63.08 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 54.17 เข้าร่วม 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน