ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง สพป. นครปฐม เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 70 เงิน 5  
8 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป. ระยอง เขต 1 61 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนวีรศิลป์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 56 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 53 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดบึงตาหอม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 52 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 52 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 48 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 48 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 47 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 46 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย สพป. ชลบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 45 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 45 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 41 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 41 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 37 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. ระยอง เขต 2 36 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 35 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านหาดขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 33 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดขุมแก้ว สพป. ปทุมธานี เขต 2 26 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 26 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดในกลาง สพป. เพชรบุรี เขต 1 25 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านแจงงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 23 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 23 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 22 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 22 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 21 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 10 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 6 เข้าร่วม 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน