ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 48.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. นครปฐม เขต 2 47 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) สพป. ตราด 45.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 43.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 43 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 42 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 42 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 38 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 37.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 37 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 36 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 36 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 3 36 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 35 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 35 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย สพป. จันทบุรี เขต 2 33 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวังไกลกังวล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 32 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 1 31 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 31 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 30 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 29 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 29 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ สพป. สิงห์บุรี 29 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป. เพชรบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 28 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป. ปทุมธานี เขต 2 27 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 26 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 26 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 26 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 25 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 25 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 23 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 22.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น สพป. ลพบุรี เขต 1 21 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 21 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนวัดบ้านแค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 21 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 20 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 19 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 19 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 18 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 14 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 11 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน