ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 41.50 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 35.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 34.50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร สพป. นครปฐม เขต 1 34 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 34 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 34 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 34 เข้าร่วม 5  
9 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 33.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี สพป. นครปฐม เขต 2 32 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 31.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 30 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 30 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 30 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 28 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 28 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 26 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 26 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 26 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 26 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 26 เข้าร่วม 20  
25 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 26 เข้าร่วม 20  
26 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 25 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนธัญวิทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 24 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนปัณณวิชญ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 24 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 24 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 24 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 23 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 22 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพป. เพชรบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนวัดจักรสีห์ สพป. สิงห์บุรี 20 เข้าร่วม 33  
37 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 33  
38 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 18 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 18 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 17 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนพัชรวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 16 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 16 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 16 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด สพป. ระยอง เขต 2 14 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต 2 12 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 12 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 10 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน