ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ สพป. ชลบุรี เขต 2 97.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป. สิงห์บุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดผักกาด สพป. จันทบุรี เขต 2 93.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. ปทุมธานี เขต 2 93.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สระแก้ว เขต 2 92.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 92.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 92.67 ทอง 9  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 92.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 91.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 91.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 91.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดปากบ่อ สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 90 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 90 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 89.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.67 ทอง 24  
26 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 89 ทอง 26  
27 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 สพป. ราชบุรี เขต 2 87.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) สพป. นครปฐม เขต 2 87.67 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.33 ทอง 31  
33 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง 34  
35 โรงเรียนวไลย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 87 ทอง 34  
36 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน สพป. ระยอง เขต 2 86.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 86.67 ทอง 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 38  
39 โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 86 ทอง 38  
40 โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป. สระบุรี เขต 2 85.67 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 85.67 ทอง 40  
42 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 85.33 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 84.33 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.67 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 77.67 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76.67 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน