ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 758
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียน เทศบาล 3 (ประชายินดี) สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) สพป. ชัยนาท 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 55 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 55 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 55 เข้าร่วม 12  
17 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ สพป. นนทบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 12  
18 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 55 เข้าร่วม 12  
19 โรงเรียนวัดล่าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 55 เข้าร่วม 12  
20 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 55 เข้าร่วม 12  
21 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 12  
22 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 55 เข้าร่วม 12  
23 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 55 เข้าร่วม 12  
24 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 55 เข้าร่วม 12  
25 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน