ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 84 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดสามร่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 72 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 70 เงิน 13  
16 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 70 เงิน 13  
17 โรงเรียนอรุณวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน 13  
18 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 สพป. สิงห์บุรี 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนวัดทด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
23 โรงเรียนวัดยวด สพป. ลพบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
24 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
25 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
26 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
27 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 55 เข้าร่วม 18  
28 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
29 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
30 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
31 โรงเรียนโคกตาพรหม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 55 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน