ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 750
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง สพป. ชลบุรี เขต 1 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท - -  
19 โรงเรียนบ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน