ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย สพป. สระบุรี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเมตารางค์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน