ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป. สระบุรี เขต 2 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 83.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 83.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต 1 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดพเนินพลู สพป. ราชบุรี เขต 1 82.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.33 ทอง 20  
23 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สพป. ชลบุรี เขต 3 82.33 ทอง 20  
24 โรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 81.67 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 80.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 80.67 ทอง 28  
30 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 80.67 ทอง 28  
31 โรงเรียนอานันท์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80.67 ทอง 28  
32 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สพป. สิงห์บุรี 80.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 80.33 ทอง 32  
34 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80.33 ทอง 32  
35 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79.33 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 78.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 77.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 77.67 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 76.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 76.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 75.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร - -  
46 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
47 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน