ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 87.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 86.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดคลองสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 83.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 83.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 82.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดบางปลา สพป. นครปฐม เขต 2 82.67 ทอง 19  
21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 79.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 79 เงิน 26  
28 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 77.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดพเนินพลู สพป. ราชบุรี เขต 1 77.33 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 74.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 74.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69.33 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 66.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 62.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน