ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 88.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 81.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท 79.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสีดาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 79.60 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79.30 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 78.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.30 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 1 78.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 76.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. กาญจนบุรี เขต 3 76.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.30 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 29  
31 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75.90 เงิน 31  
32 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 75.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74.80 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป. นนทบุรี เขต 1 74.60 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 74.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านคลองโค สพป. ชลบุรี เขต 2 73.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 73.60 เงิน 39  
41 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 72.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. ปทุมธานี เขต 1 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70.70 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต 1 69.50 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 66.40 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน