ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดชินวราราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สระบุรี เขต 1 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป. ปทุมธานี เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต 1 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดคลองโคน สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 55 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน