ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 82.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 80.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 75.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75.40 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 73.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 73.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 73.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 72.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 71.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 71.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 71.60 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 70.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 68.20 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 68.20 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 67.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 66.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 66.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 65.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 31.40 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. ราชบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 26 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน