ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกลวิทยา สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90 ทอง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส สพป. อ่างทอง 89 ทอง 13  
16 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านซ่อง สพป. เพชรบุรี เขต 2 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 87 ทอง 19  
22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 19  
23 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดลำบัว สพป. สระบุรี เขต 2 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนสาธิตปทุม สพป. ปทุมธานี เขต 1 83 ทอง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 81 ทอง 31  
34 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป. ชลบุรี เขต 1 81 ทอง 31  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80 ทอง 35  
38 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 79 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 40  
42 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 40  
43 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 78 เงิน 40  
44 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน 40  
45 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพป. สิงห์บุรี 78 เงิน 40  
46 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75 เงิน 47  
48 โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน