ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 91.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สพป. ปทุมธานี เขต 1 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ สพป. สระแก้ว เขต 2 86.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 83.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต 1 82.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.33 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 82.33 ทอง 22  
25 โรงเรียนอานันท์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82.33 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 1 82 ทอง 26  
29 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 80.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 80.67 ทอง 30  
32 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) สพป. ราชบุรี เขต 2 80.67 ทอง 30  
33 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.33 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 80.33 ทอง 33  
36 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. จันทบุรี เขต 2 80.33 ทอง 33  
37 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 80.33 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 79.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.67 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79.67 เงิน 38  
41 โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 79.67 เงิน 38  
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป. สระบุรี เขต 2 79.67 เงิน 38  
43 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 สพป. เพชรบุรี เขต 1 79.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 79 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน