ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 74.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 72.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 65.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 65.67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.67 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 65.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 64.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 64.67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 64.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 64.33 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 63.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63.67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 63.67 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 63.67 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 63.33 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 63.33 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 63.33 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 63.33 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 62.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 61.67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61.33 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 61.33 ทองแดง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน