ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม สพป. ลพบุรี เขต 1 91.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังปลา สพป. ราชบุรี เขต 1 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 77.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 77.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านพาดหมอน สพป. นครปฐม เขต 2 75.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75.67 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 75.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดบางหอย สพป. นครนายก 75.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา สพป. ลพบุรี เขต 2 74.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74.33 เงิน 25  
27 โรงเรียนพลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดโคกหมู สพป. ชัยนาท 73.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนกอบวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
31 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน