ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 399
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎิ์ สพป. สมุทรสาคร 80.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 78.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 77.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสลักเหนือ สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สพป. สระแก้ว เขต 1 71.83 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 2 70.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 70.33 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65.66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 65.16 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ สพป. ราชบุรี เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 64.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน