ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนปัณณวิชญ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 81.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 79.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 78.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนวัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.66 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 76.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 76.66 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 76.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพป. เพชรบุรี เขต 1 76.33 เงิน 28  
30 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 75.66 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74.66 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 74.66 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 73.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 72.66 เงิน 37  
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 72.66 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 71.66 เงิน 39  
40 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71.66 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 71.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 71.33 เงิน 41  
43 โรงเรียนวัดวังหมัน สพป. ชัยนาท 69.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 67.66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. ระยอง เขต 2 67.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 66.33 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน