ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 378
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 2 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 81.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนเอกดรุณ สพป. นครปฐม เขต 2 79.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 78.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 76.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.67 เงิน 18  
20 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 76.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 75.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 73.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 73.67 เงิน 23  
25 โรงเรียนประชินนุสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 73.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 72.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 70.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดหนองรี สพป. นครนายก 70.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านไผ่สี สพป. กาญจนบุรี เขต 2 69.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) สพป. สมุทรสงคราม 65.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน