ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 376
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สพป. เพชรบุรี เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 87 ทอง 4  
9 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 84.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84 ทอง 14  
17 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 82.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนปัณณวิชญ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านดอนทอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 2 79.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเบิกไพร สพป. ราชบุรี เขต 1 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 79 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 27  
30 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 27  
31 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 79 เงิน 27  
32 โรงเรียนอนุบาลเขาพระ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79 เงิน 27  
33 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน 27  
34 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 36  
39 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78 เงิน 36  
40 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 สพป. ชลบุรี เขต 3 77.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท 77.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 76.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองขานาง สพป. เพชรบุรี เขต 2 67.33 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน