ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สพป. สิงห์บุรี 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 88.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 88.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 88.67 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 88.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 88.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 88 ทอง 18  
21 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส สพป. อ่างทอง 88 ทอง 18  
22 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 87.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 87.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง 25  
28 โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 86.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 86.67 ทอง 29  
31 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนอานันท์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86.33 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท 86 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 86 ทอง 33  
36 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86 ทอง 33  
37 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 86 ทอง 33  
38 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. ปทุมธานี เขต 1 85.67 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 85.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85.33 ทอง 39  
41 โรงเรียนวัดพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.33 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.33 ทอง 42  
44 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 83.67 ทอง 45  
46 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83 ทอง 46  
47 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 82.67 ทอง 47  
48 โรงเรียนวัดตกพรม สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน