ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 91.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 88.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 88.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สพป. ปทุมธานี เขต 1 87.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน สพป. นครปฐม เขต 1 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 87.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.33 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 87.33 ทอง 14  
18 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท 85.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.67 ทอง 19  
21 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 85.67 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 85.67 ทอง 19  
23 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 85.67 ทอง 19  
24 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 85.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 84.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 84.67 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 84.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 83.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 82.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สพป. สิงห์บุรี 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 79.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 76.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75.33 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 72.67 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน