ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 89.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 87.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. จันทบุรี เขต 1 86.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 85.66 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดชินวราราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 85.66 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.66 ทอง 14  
18 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 85.66 ทอง 14  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนเปรมฤดี สพป. เพชรบุรี เขต 1 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 84.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 84.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต 1 84.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 83.66 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 83.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สพป. อ่างทอง 83.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 82.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 82.66 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 82.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนประชินนุสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 81.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 80 ทอง 34  
36 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 79.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79.66 เงิน 36  
38 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 77.66 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 74.66 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม สพป. สมุทรสงคราม 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน สพป. จันทบุรี เขต 2 70.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 67.66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 57 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน