ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 98.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. จันทบุรี เขต 1 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดยางงาม สพป. ราชบุรี เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดในไร่ สพป. ระยอง เขต 1 84.66 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนศาลาพัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ สพป. อ่างทอง 76.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 70.66 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน