ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 326
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนการเคหะท่าทราย สพป. กรุงเทพมหานคร 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 83.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคู้สลอด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 81.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 77.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 72.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต 2 71.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 63.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สพป. จันทบุรี เขต 1 60.66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 - -  
29 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน