ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเปรมฤทัย สพป. ปทุมธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดวังชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 84 ทอง 18  
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 84 ทอง 18  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 82 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 81 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 29  
32 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 29  
33 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น สพป. ชลบุรี เขต 2 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 37  
39 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 2 72 เงิน 40  
42 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. นนทบุรี เขต 1 71 เงิน 42  
44 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพป. นครปฐม เขต 1 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนสร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 44  
46 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 70 เงิน 44  
47 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 61 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน