ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนการเคหะท่าทราย สพป. กรุงเทพมหานคร 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป. เพชรบุรี เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 76.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สพป. จันทบุรี เขต 1 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสระด่าน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 68.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 66.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 66.33 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 65.67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 33.67 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน