ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพป. นครปฐม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพป. เพชรบุรี เขต 1 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร 87.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส สพป. อ่างทอง 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดวังชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 84.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 83.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนประภามนตรี 3 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 76.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 76.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 76.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 76.33 เงิน 19  
22 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 76.33 เงิน 19  
23 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 75.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74.67 เงิน 25  
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 74.67 เงิน 25  
28 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 69.67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านซับโศก สพป. ลพบุรี เขต 2 68.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองคุย สพป. ระยอง เขต 2 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 66.67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 66.33 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 65.67 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 65.33 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวัดบ้านลาด สพป. สระบุรี เขต 2 65.33 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ สพป. ราชบุรี เขต 1 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 64.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 60.67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 57 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน