ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 315
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 95.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ สพป. นครนายก 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 87.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดวังชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 81.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สพป. จันทบุรี เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 80.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 76.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76.60 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 1 74.30 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63.30 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต 2 61.30 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 50 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน