ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนกฤษณา สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านศาลาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 72 เงิน 18  
21 โรงเรียนวัดเซิงหวาย สพป. อ่างทอง 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 70 เงิน 22  
25 โรงเรียนวัดต้นตาล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 68 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 68 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สพป. เพชรบุรี เขต 2 67 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 66 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 66 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 65 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 64 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต 1 64 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 62 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 62 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนวัดเชียงราก สพป. สิงห์บุรี 62 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน