ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ สพป. สระบุรี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดธัญญะผล สพป. ปทุมธานี เขต 2 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท 90.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.67 ทอง 6  
9 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 89.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 85.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 2 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 83.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 80.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านทดเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 2 80.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. ราชบุรี เขต 1 80.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 80.33 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 79.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 79.67 เงิน 27  
29 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 27  
30 โรงเรียนวัดวรจันทร์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 79.67 เงิน 27  
31 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 76.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 76.33 เงิน 32  
34 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 76.33 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านชวดบัว สพป. นครนายก 74.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน