ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศาลาพัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสฎางค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแหลมหว้า สพป. ชัยนาท 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ สพป. อ่างทอง 84 ทอง 10  
15 โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ สพป. ราชบุรี เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 58 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน