ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสามร่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 สพป. สิงห์บุรี 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดทด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 13  
16 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -  
20 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน