ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป. สระบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดล่าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 95 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 95 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 60 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 60 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตราด 60 ทองแดง 13  
19 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 13  
20 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 13  
21 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง 13  
22 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 13  
23 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 60 ทองแดง 13  
24 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 13  
25 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 60 ทองแดง 13  
26 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 60 ทองแดง 13  
27 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 13  
28 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท 60 ทองแดง 13  
29 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส สพป. ปทุมธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
34 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
35 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
36 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน