ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 240
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป. ราชบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน