ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปลาไหล สพป. สิงห์บุรี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย สพป. สระบุรี เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สพป. ชลบุรี เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 77 เงิน 18  
22 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 22  
25 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 22  
26 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดชินวราราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง สพป. อ่างทอง 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน