ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพระรูป สพป. เพชรบุรี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ สพป. สระแก้ว เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ สพป. ปทุมธานี เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านซับพริก สพป. สระบุรี เขต 2 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านปะเดา สพป. ตราด 73 เงิน 17  
21 โรงเรียนบ้านไร่บน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 73 เงิน 17  
22 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 73 เงิน 17  
23 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 17  
24 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 17  
25 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 73 เงิน 17  
26 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 1 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดปลาไหล สพป. สิงห์บุรี 68 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สระบุรี เขต 1 68 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนศรีจิตรา สพป. ปทุมธานี เขต 2 68 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 65 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนวัดบางนาง สพป. ชลบุรี เขต 2 65 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 31  
37 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 65 ทองแดง 31  
38 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 31  
39 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 63 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง - -  
43 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน