ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ชัยนาท 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านช้างเผือก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนอานันท์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 76 เงิน 15  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดชินวราราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 66 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 66 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 66 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 66 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 66 ทองแดง 20  
26 โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 65 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดปราสาททอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 57 เข้าร่วม 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน