ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป. ชัยนาท 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตราด 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 79 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ สพป. ราชบุรี เขต 1 78 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. เพชรบุรี เขต 2 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 77 เงิน 23  
26 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 77 เงิน 23  
27 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 74 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74 เงิน 30  
34 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 30  
35 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 73 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 73 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 73 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดพราหมณี สพป. นครนายก 72 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 39  
42 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) สพป. สระบุรี เขต 1 72 เงิน 39  
43 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน