ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดองครักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนตลาดเกาะแรต สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านคลองครก สพป. จันทบุรี เขต 1 78 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 14  
19 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. สิงห์บุรี 78 เงิน 14  
20 โรงเรียนบ้านเนินหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน 14  
21 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 14  
22 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 78 เงิน 14  
23 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) สพป. ราชบุรี เขต 1 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76 เงิน 25  
29 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 76 เงิน 25  
30 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 76 เงิน 25  
31 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 31  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านแก่งจอ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 74 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 73 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 72 เงิน 39  
42 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 72 เงิน 39  
43 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 72 เงิน 39  
44 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 69 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนรอซีดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 69 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 69 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 69 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน