ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพราหมณี สพป. นครนายก 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ สพป. อ่างทอง 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังวน สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซับพริก สพป. สระบุรี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพป. เพชรบุรี เขต 2 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านไร่ป้า สพป. กาญจนบุรี เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนรอซีดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 17  
20 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 69 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 69 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท 69 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดคงคาวราราม สพป. ระยอง เขต 2 67 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 67 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 67 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 65 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดบรรไดทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 61 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 61 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 61 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 61 ทองแดง 41  
47 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 60 ทองแดง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน