ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สพป. ปทุมธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป. ระยอง เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นครปฐม เขต 2 67 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดโคกสลุง สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป. นครนายก 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง สพป. ราชบุรี เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนวัดวังจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 53 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดท่าโขลง (พยุงประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 1 52 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดผาสุการาม สพป. ชลบุรี เขต 1 45 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 45 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 43 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 43 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบึงเขาย้อน สพป. ปทุมธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง สพป. จันทบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านท่ามะริด สพป. เพชรบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี สพป. สิงห์บุรี 39 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 38 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 38 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 38 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 37 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 37 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) สพป. สระแก้ว เขต 2 37 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 36 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ สพป. ชัยนาท 35 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 35 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว สพป. จันทบุรี เขต 1 34 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนวัดปากกราน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 32 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. ชลบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 30 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร 29 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 29 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านพรมทิน สพป. ลพบุรี เขต 1 29 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 29 เข้าร่วม 40  
44 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 29 เข้าร่วม 40  
45 โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 27 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนวัดม่วงน้อย สพป. สระบุรี เขต 1 26 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 26 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา สพป. อ่างทอง 22 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน