ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 91 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 91 ทอง 4  
9 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดย่านซื่อ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13  
17 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. ปทุมธานี เขต 1 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 17  
21 โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต 2 87 ทอง 17  
22 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 87 ทอง 17  
23 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 86 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 86 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง 23  
29 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 86 ทอง 23  
30 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง 23  
31 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง 32  
34 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 32  
35 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 35  
37 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 35  
38 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) สพป. อ่างทอง 83 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป. ชลบุรี เขต 2 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนศรีบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ สพป. สระบุรี เขต 1 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน